Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање патентне документације на основу описа техничког решења

(Тарифни број 134д)

Сврха претраживања
Претраживање патентне документације пружа преглед техничких решења која су већ позната у одређеној области технике. Око 80% информација доступних у патентној документацији није доступно ни на једном другом месту. Оваква врста претраживања може бити корисна:
- ради избегавања непотребних трошкова на развој онога што је већ познато,
- за проналажење нових решења одређених техничких проблема,
- као извор информација за побољшања постојећих решења,
- при идентификацији конкурената или потенцијалног партнера,
- као могућ извор информација за истраживачке и развојне пројекте.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга претраживања спроводи се на основу писаног захтева који садржи јасан опис једног техничког решења. Кориснику се доставља извештај о претраживању са листом докумената у којима су описана одређена техничка решења у дефинисаној области технике. Осим тога извештај садржи и стратегију претраживања (класификационе симболе и кључне речи) и базе патентних докумената у којима је претраживање вршено.

Таксе
За израду извештаја о претраживању патентне документације на основу описа техничког решења, по једном техничком решењу, подносилац захтева плаћа:
- 16.180 динара, уколико у захтеву није наведен носилац права,
- 10.740 динара, када је претраживање ограничено на одређеног носиоца права.