Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање у погледу патентне заштите у Републици Србији

(Тарифни број 134ж)

Сврха претраживања
Ова врста претраживања има за циљ стицање увида у информације о томе да ли је oдређено техничко решење заштићено патентом на територији Републике Србије. Извештај о претраживању патентне документације омогућава кориснику услуге да провери да ли је патентна заштита за одређени производ или поступак, са којим планира неку пословну активност у Србији, у важности на овој територији, и на основу њега избегне повреду туђег патентног права. На пример, ова врста извештаја у области фармацеутских производа је значајна уколико корисник услуге планира увоз, генеричку производњу или друге пословне активности са активном материјом која је предмет претраживања. Ова врста извештаја може користити за:
- за процену ризика од повреде права и могућег захтева за накнаду штете,
- сагледавање потребних измена производа или поступка како би се избегла повреда постојећих права,
- одлучивање о улагањима у развој и маркетинг.

Садржај захтева и опис услуге
Претраживање се спроводи на основу писаног захтева у коме је јасно дефинисан производ или поступак. Тако, у области фармације, корисник услуге у захтеву дефинише активну супстанцу (комбинацију активних супстанци) њеним хемијским и/или генеричким називом, а може навести и структурну формулу уколико му је позната.
Кориснику услуге се доставља извештај који садржи стратегију претраживања (класификационе симболе, кључне речи и, по потреби, пријавиоце/ носиоце права), листу пронађених докумената (патената и патентних пријава), као и правни статус сваког документа у Републици Србији.

Таксе

За израду извештаја о претраживању у погледу патентне заштите у Републици Србији, подносилац захтева плаћа:
- 16.790 динара, на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака), када није наведен носилац права,
- 9.600 динара, на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака), када је претраживање ограничено на одређеног носиоца права,
- 20.560 динара, ако је у захтеву наведен хемијски и/или генерички назив активне супстанце лека, када није наведен носилац права,
- 11.900 динара, ако је у захтеву наведен хемијски и/или генерички назив активне супстанце лека, када је претраживање ограничено на одређеног носиоца права.