Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Израда извештаја са мишљењем о патентибилности техничког решења

(Тарифни број 134е)

Сврха извештаја о патентибилности
У оквиру ове услуге корисник добија писано мишљење о томе да ли техничко решење испуњава све услове патентибилности: новост, инвентивност и индустријска применљивост. На овај начин корисници могу реално да процене своје шансе за добијање патента. Поред тога, ова врста извештаја може бити корисна:
- за припрему патентне пријаве,
- при закључивању уговора о лиценци,
- за проверу да ли је конкурентски патент валидан.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга израде извештаја о патентибилности се спроводи на основу писаног захтева који садржи јасан, детаљан опис једног техничког решења (евентуално цртеж, хемијску формулу…) и патентне захтеве. У извештају се разматрају релевантна патентна документа и доступна непатентна литература. Кориснику се доставља извештај о патентибилности који садржи детаљно објашњење како одређена документа утичу на новост и инвентивни ниво техничког решења.

Такса
За израду извештаја о патентибилности техничког решења, подносилац захтева плаћа 18.360 динара.