Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТИ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Изаберите област која Вас интересује

О ПАТЕНТУ
У овој секцији можете прочитати више о облицима правне заштите проналазака, карактеристикама патента и малог патента, те најважнијим појединостима о заштити патента на националном и међународном нивоу
ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ
Избором ове секције сазнаћете више о томе како се подноси пријава проналаска, који су услови за заштиту проналаска, колико износе таксе и трошкови, колико траје поступак испитивања, као и одговоре на друга важна питања.

ДРУГА ЗНАЧАЈНА ПИТАЊА
У овом делу можете сазнати одговоре на питања о надлежности Завода, мерама у случају повреде права, преносу права, као и на друга значајна питања.