Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Од 1. јула 2013. године почиње примена одредаба Закона о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11) у вези са сертификатом о додатној заштити, када носиоци патената могу поднети захтев на обрасцу СДЗ-1, према упутству за подношење захтева.

• Захтев за признање сертификата о додатној заштити (Образац СДЗ-1)
(PDF_format) (WORD_format)

Упутство за подношење захтева за признање сертификата о додатној важности