Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЖИГОВИ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Изаберите област која Вас интересује

О ЖИГУ
У овој секцији се налазе питања и одговори на тему жига, подобних и неподобних знакова, врста жигова и значају заштите жигова.
ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ
Избором ове секције сазнаћете више о потребним корацима пре подношења пријаве за признање жига, поступку подношења пријаве, класификацији роба и услуга, као и о активностима након подношења пријаве за признање жига.

О НОСИОЦУ ПРАВА
У овом делу можете сазнати више о томе ко може поднети пријаву за признање жига и када је потребно ангажовати адвоката.
НАЈЧЕШЋЕ НЕДОУМИЦЕ СТРАНАКА
Ако Ваше питање није у вези са претходно понуђеним секцијама, потражите одговор у делу "Најчешће недоумице странака".