Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ТОПОГРАФИЈЕ ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАЊЕ ТОПОГРАФИЈЕ ПОЛУПРОВОДНИЧКИХ ПРОИЗВОДА

  • Oбразац захтева за признање топографије полупроводничких производа
    (WORD)
    (PDF)