Информације и ресурси за иновације

ИНФОРМАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊЕ

 • Европске индустријске иновације

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm

 • CORDIS

http://cordis.europa.eu/home_en.html

Главни делови:

 • ЕУРЕКА http://www.eureka.be/about.do Пан-Европска мрежа за истраживање и развој оријентисан на тржиште. Пружа брз приступ знању, вештинама, експертизи и финансирању.

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ

Европска мрежа предузетништва http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

 • Тржиште технологија

http://www.innovationrelay.net/marketplace/

 • Асоцијације европских професионалаца науке и технологије (ASTP)

http://www.astp.net/

 • PraxisUnico

http://www.praxisunico.org.uk/

 • ProTon Europe

http://www.protoneurope.org/

 • Aсоцијација за универзотетско истраживање и индустријске везе (Auril)

http://www.auril.org.uk/pages/knowledge-transfer-training-consortium.php

 • Институт за трансфер знањса

http://www.ikt.org.uk/

ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДРШКА ЗА ИНОВАТИВНА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА

 • Европска мрежа пословних анђела (EBAN)

http://www.eban.org/

 • Европска пословна мрежа (EBN) Пословни иновативниу центар http://www.ebn.be/
 • Еуро инфо центри

Савети и помоћ малим и средњим предузећима. Мрежа од 270 Еуро инфо центара и 11 центара за коресподенцију који се налазе у 37 земаља.

http://www.euro-info.org.uk/

 • Алат за "online" самооцењивање бизнис плана

http://www.gate2growth.com > 'Пилот верзија теста за бизнис план'