Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Електронско подношење пријава у Заводу за интелектуалну својину

УВОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Који је технички предуслов за подношење пријаве или поднеска?
За електронско подношење пријава или поднесака Заводу за интелектуалну својину неопходно је поседовати сертификат за електронски потпис издат од стране једног од следећих сертификационих тела: 1) ЈП Поште; 2) Привредне коморе Србије; 3) МУП-а (електронска лична карта са сертификатом за електронски потпис); 4) Халкома .

Шта добијате подношењем пријаве?

Подношењем пријаве електронским путем аплицирате за стицање заштите одређеног права на територији Републике Србије потпуно исто као да сте пријаву поднели у папирној форми.

Колико кошта заштита?
Уколико желите да се пре електронског подношења пријаве информишете колико износе таксе за пријаву жига, патента или индустријског дизајна, кликните oвде.

Када је пријава поднета Заводу за интелектуалну својину?

Ако су електронска пријава или електронски поднесак поднети радним даном у периоду до 15:30, сматраће се да је поднета истог дана када сте окончали поступак електронског подношења. Уколико су електронска пријава или електронски поднесак поднети нерадним даном или радним даном после 15:30, третираће се као да су у Заводу примљени првог наредног радног дана.

Како да знам да ли је моја електронска пријава примљена?
Након успешног електронског подношења пријаве добијате аутоматски одговор о пријему електронског документа. Након завођења у електронске регистре добијате електронски и информацију о броју под којим је ваша пријава заведена, а прописани подаци дефинисани законима о правима интелектуалне својине постају јавно доступни у одговарајућем регистру на сајту Завода за интелектуалну својину.

За покретање електронског подношења кликните на дугме:


Е - ПРИЈАВА

Уколико имате техничких проблема са подношењем електронске пријаве кликните овде или нас контактирајте:
- телефоном (011-2025853; 011-2025841), или
- мејлом ()

Електронско подношење међународних пријава патената


ePCT