Zavod za intelektualnu svojinu | Vesti http://www.zis.gov.rs/ Vesti zavoda za intelektualnu svojinu. Zavod za intelektualnu svojinu <![CDATA[У ЗАВОДУ ОДРЖАНА ДРУГА БЕКОП КОНФЕРЕНЦИЈА]]>, 14.11.2018. Wed, 14 Nov 2018 00:00:00 e У четвртак 8. новембра 2018. године у оквиру студентског пројекта БЕКОП – Београдска конференција правника, у Заводу за интелектуалну својину је због великог интересовања поновљена у новом термину конференција „Право ителектуалне својине“.
Конференцију је отворио Владимир Марић, директор Завода уводним обраћањем о значају права интелектуалне својине као нематеријалне имовине како за физичка лица који су и аутори различитих креација људског ума, тако и за привредне субјекте. Након уводног обраћања, професор Правног факултета у Београду, проф. др Слободан Марковић, имао је излагање на тему ауторског права, током којег је између осталог дао и осврт на изазове који се постављају пред ауторе и национална законодавства појавом нових технологија и нових начина привредног искоришћавања ауторских дела.

У наредне две сесије стручњаци из Завода дали су приказ услова и поступака за заштиту патента и жига са примерима из праксе Завода које су биле праћене и примерима представника привредног субјекта „Шларафија“ у вези са коришћењем патента у пословању, док је представник адвокатске канцеларије „Живко Мијатовић и партнери“ дао и приказ заштите жига након регистрације на тржишту. Последње две сесије биле су посвећене заштити ознака географског порекла и индустријског дизајна од стране стручњака Завода. Циљ конференције је био да се студенти са правних и других факултета који су се пријавили за учешће упознају са одређеним законским оквирима из области права интелектуалне својине и поступцима које Завод води.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2153
<![CDATA[ПОБЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ]]>, 08.11.2018. Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 e
Поводом обележавања 98. годишњице Завода за интелектуалну својину, а са циљем промовисања значаја заштите интелектуалне својине за развој савремене економије и друштва, спроведен је конкурс за доделу награда Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) у периоду од 14. септембра до 19. октобра 2018. годинe у 4 категорије такмичења:
 1. Проналазач или група проналазача за патент (WIPO Medal for Inventors)
 2. Правна лица за регистрован индустријски дизајн (WIPO IP Enterprise Trophy)
 3. Аутор за монографско дело/студијску изложбу у области друштвено хуманистичких наука (WIPO Medal for Creativity)
 4. Ученик или групa ученика средње школе за проналазак (WIPO School children’s Trophy)
Критеријуми за доделу награда у прве две категорије такмичења:
 • да jе реч о домаћем проналазачу или домаћем носиоцу индустријског дизајна;
 • да је остварена заштита патентом/индустријским дизајном у иностранству;
 • да је патент/индустријски дизајн у важности на минимално једној територији у иностранству;
 • да патент/индустријски дизајн има конкретну практичну примену и доказан успех на тржишту или тржишни потенцијал;
 • да је корист за привреду и друштво од патента/индустријског дизајна препознатљива кроз повећање извоза, запослености, продуктивности, енергетске ефикасности, заштите животне средине или побољшање квалитета живота, а са посебним освртом на 2018. годину.
Критеријуми за доделу награде у трећој категорији такмичења:
 • да је реч о индивидуално написаној или критички приређеној монографији домаћег аутора која је објављена или прихваћена за објаву током 2018. године са најмање једним рецензентом у импресу и да је одликује теоријска дубина, ерудиција и критичко разумевање проблема којом се бави или o студијској изложби с каталогом, с најмање једним рецензентом у импресу, која се продубљено и самосвојно бави историјом науке и културе или друштвеним значењима технологије.
Критеријуми за доделу награде у четвртој категорији такмичења:
 • да је реч о проналаску који доприноси заштити животне средине, енергетској ефикасности или побољшању квалитета живота.
О победницима за прве две категорије одлучила је комисија у саставу:
- др Виктор Недовић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја - председник комисије;
- др Даница Мићановић, експерт за иновације и трансфер знања и координатор за област интелектуалне својине у Привредној комори Србије;
- Мирјана Јелић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину.
О победницима за трећу категорију одлучила је комисија у саставу:
- др Александар Петровић, редовни професор Културне антропологије на Филолошком факултету Универзитета у Београду - председник комисије;
- доцент др Тамара Стојановић - Ђорђевић, доктор педагошких наука и асистент на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу;
- др Никола Демоња, саветник у Заводу за интелектуалну својину.
За четврту категорију такмичења одлучила је комисија у саставу:
- мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије у Београду –- председник комисије;
- др Марко Крстић, директор Центра за промоцију науке;
- др Наташа Милојевић, саветник у Заводу за интелектуалну својину.

Победник такмичења у категорији за проналазача или групу проналазача за патент – Награда WIPO Medal for Inventors, припала је др Јадрану Бандићу, пластичном хирургу и проф. др Ђури Коруги, пиониру у области нанотехнологија и оснивачу Центра за молекуларне машине на Машинском факултету Универзитета у Београду, за проналазак под називом: Аналитичке методе процене ткива, јер је за наведени проналазак остварена патентна заштита у области која доприноси раној дијагнози меланома или његовој превенцији и то на једном од највећих тржишта света - на територији САД. Осим тога, за наведени проналазак је у току и поступак остваривања патентне заштите на територији Европе као и на територијама Канаде и Велике Британије. На бази патентираног проналаска проналазача др Јадрана Бандића и проф. др Ђуре Коруге направљен је јединствен систем са апликацијом за теледермоскопски скрининг промена на кожи, који је на тржишту познат под именом skinScan мобилна апликација. Ова апликација омогућава даљински скрининг и праћење промена на кожи и обезбеђује мишљење специјалисте у року од 24 часа. Имајући у виду да је услед климатских промена ова врста проблема веома актуелна и распрострањена као и да се под покровитељством Министарства здравља планира развој 100 теледермоскопских скрининг јединица за теледермоскопску скрининг мрежу на нивоу 100 домова здравља широм наше републике и касније ширење ове мреже у Европи, овај изум несумњиво доприноси квалитету живота односно превенцији и лечењу малигнитета коже. Осим тога са наведеним изумом је само током 2018. године обављено око 3000 теледермоскопских скрининга и установљено око 200 меланомских и немеланомских промена коже. Поред наведеног, изумитељи су за потребе развоја теледермоскопског скрининга основали неколико привредних субјеката, један у Србији и један у Данској, и добитници су бројних међународних признања за предметни изум. Међу њима се издваја победа на такмичењу The Next Step Challenge 2014 Winner, Esbjerg, Denmark (2014), а награду је уручио принц Данске.

Победник такмичења у оквиру категорије за правна лица за регистровани индустријски дизајн – Награда WIPO IP Enterprise Trophy припала је компанији SOMA GROUP д.о.о. из Београда, која је носилац 5 међународно регистрованих индустријских дизајна за комадни намештај који се извози на тржиште Европске уније и Швајцарске. Након ангажовања дизајнера Владана Мирчевског компанија SOMA GROUP д.о.о. могла је да значајно повећа број индустријских дизајна и тако оствари комерцијалну сарадњу са швајцарским брендом намештаја NATIVO. На тај начин је повећана производња, запослени су нови радници и повећан је извоз. Поред тога, захваљујући оствареној међународној заштити индустријским дизајном финалних производа, компанија SOMA GROUP д.о.о. се заштитила од неовлашћеног копирања производа, што је позитивно утицало на наступ на тржишту. Осим наведеног, захваљујући томе што су регистровани индустријски дизајни командног намештаја, комплетна производња је под брендом NATIVО премештена у Србију, тако да је током 2018. године у Србији произведено око 400 трпезаријских столова и 150 клуб столова, док су софе и кревети једним делом произведени у Србији. Наведено је допринело порасту промета од 140%, а током 2018. године отворено је и попуњено 8 нових радних места.

Победник такмичења у оквиру категорије за аутора за монографско дело/студијску изложбу са каталогом у области друштвено хуманистичких наука – Награда WIPO Medal for Creativity припала је др Горици Љубенов, дипломираном архитекти из Београда, за студијску изложбу и пратећу монографију/каталог који су посвећени традиционалном градитељском знању и наслеђу на Старој планини које представља природно добро од изузетног значаја. Ауторка је посебно пажљиво проучила простор између топонима Бабин Зуб подно Миџора и Димитровграда. Њен рад има примарну емпиријску димензију јер је ауторка обишла теже доступна села збијена у долинама и по висовима уз планинске речице да би пронашла, прикупила и забележила значајан материјал који сведочи о великом аутохтоном градитељском и уметничком умећу традиционалне архитектуре настале у тамошњим специфичним природним, етничким, и историјским условима. Емпиријска истраживања надграђена су проучавањем архивске грађе, усмених сведочанстава, и посебно теоријском анализом теренске документације. На тај начин др Љубенов је открила, растумачила и очувала драгоцен део културног богатства још недовољно истраженог дела Србије. Посебна вредност овог рада лежи у томе што је ауторка описала и реконструисала необично занимљиву морфологију стамбених објеката, нудећи при том своју оригиналну типологију да би показала како су се из првобитне иже, куће од једне просторије са огњиштем у средини, постепено развијале грађевине са више соба, тремом и балконима, разиграних, складних и оплемењених контура, са мноштвом помоћних објеката. На тај начин јавност је упозната с непознатим и заборављеним локалним неимарима, утицајима околних региона на њихово схватање простора и представила начин градње – људску вештину да своје жеље, мисли и представе о дому остваре у виду кућа изграђених од материјала који нуди природно окружење. Можда најважније, ауторка је довољно убедљиво предочила дивоту народног стваралаштва, естетику духа становништва које је вековало у тешким и истовремено лепим условима.

Победник у оквиру категорије ученик или групa ученика средње школе – Награда WIPO Schoolchildren’s Trophy припала је Сари Милошевић, ученици трећег разреда Гимназије у Инђији за проналазак под називом: „Модификација баријум титаната допираног лантаном и потенцијална примена“. Проналазак Саре Милошевић припада области инжењеринга, а односи се на трансформацију изолатора баријум титаната (BaTiO3) допирањем лантаном у полупроводнички материјал са конкретном применом за мерење влаге и нивоа водоника у ваздуху. Значај проналаска Саре Милошевић проистиче из чињенице да је доказала конкретну примену полупроводника добијеног од баријум титаната допираног лантаном јер је направила прототип проналаска, чије сензорске особине је потврдила мерењем и математичким моделовањем/симулацијом у специјализованом софтверу COMSOL, при чему је показала атрактивне резултате. У раду je oстварена структура полупроводника која обезбеђује већу прецизност и бољу преносну функцију. Имајући у виду да се сензори влаге примењују у пољопривреди и различитим гранама индустрије, као и да се сензори водоника користе у металопрерађивачкој индустрији јер је водоник експлозиван, несумњив је допринос описаног проналаска квалитету живота и заштити животне средине. Сара Милошевић је током ове године за свој проналазак освојила прво место на Државној смотри истраживачких радова из области физике и сребрну медаљу на Међународној конференцији младих научника (International Conference of Young Scientists), док је на Интернационалном фестивалу науке у Москви освојила награду за успешног младог истраживача.

Честитамо победницима и захваљујемо се свим учесницима такмичења.

Осим наведених награда, у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину, додељује се и награда за изузетно домаће правно лице са највећим интензитетом коришћења међународног система регистрације жигова у протеклих годину дана – награда WIPO Users’ Trophy. Ова награда је припала привредном друштву за производњу, прераду и промет NELLI д.о.о. из Лознице, које је током протеклих годину дана у односу на сва домаћа правна лица имало највећи број поднетих међународних пријава за жиг. Компанија из Лознице основана је 2007. године. Захваљујући континуираном раду на проширењу асортимана и подизању квалитета својих производа награђени привредни субјекат је од мале породичне производње, са којом је започео пословање, за 10 година успео да постане респектабилна компанија у кондиторској индустрији. Тако је чоколада коју производи NELLI д.о.о. из Лознице препозната као врхунска чоколада произведена у Србији и може се наћи у домовима широм Европе.

Награде Светске организације за интелектуалну својину ће бити додељене на прослави јубилеја Завода 16. новембра 2018. године.


]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2147
<![CDATA[WIPO АЛАТИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЗА УНИВЕРЗИТЕТЕ]]>, 08.11.2018. Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 e У уторак и среду, 6-7. новембра 2018. године, у Заводу за интелектуалну својину у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину – WIPO и са Центром за трансфер технологије Универзитета у Београду одржан je семинар о алатима за интелектуалну својину које је развио WIPO почетком ове године.
Након уводног обраћања господина Владимира Марића, директора Завода, господина Саше Лазовића, помоћника министра у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и господина Ненада Зрнића, проректора за међународну сарадњу Универзитета у Београду, госпођа Олга Спасић из WIPO представила је алате о којима је било речи током дводневног семинара. Алати за интелектуалну својину за универзитете представљају различите моделе за дефинисање политика интелектуалне својине, водиче за њихово коришћење и унапређење постојећих политика као и моделе различитих уговора који се користе у процесима трансфера технологија. Наглашено је да се ови материјали такође могу користити за подизање капацитета не само академских институција већ и у сврхе едукације других важних актера у процесима трансфера технологија као што су: државне институције и национални заводи за интелектуалну својину, мала и средња предузећа, професиoнални заступници за интелектуалну својину као и друге организације које подржавају промоцију иновација у оквиру свог мандата.

Током првог дана семинара руководиоци домаћих институција, Центра за трансфер технологије Универзитета у Београду, Института за заштиту биља и животну средину из Београда, Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство из Београда и Научног института за прехрамбене технологије из Новог Сада представили су стање политика интелектуалне својине у својим институцијама. Након тога било је речи и о принципима „Отворене науке“ о чему је говорила и директорка Иновационог центра Института за физику у Београду. У наставку првог дана као и током другог дана семинара страни експерти са искуством на пословима трансфера технологије на Универзитетима у Бостону, господин Ешли Стивенс из консултантске фирме Фокус из САД као и господин Јан Томас са Универзитета Кембриџ из Велике Британије, кроз практичне примере дали су учесницима увид у начине евалуације технологије кроз разговоре са проналазачима као и примере примене политика интелектуалне својине на универзитетима. Учесници са различитих универзитета и института имали су прилике кроз тимски рад да, током другог дана семинара, укратко прођу кроз прву фазу у процесу трансфера технологије кроз интервју са проналазачима.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2149
<![CDATA[СЕМИНАР „ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ФАРМАЦИЈИ“]]>, 01.11.2018. Thu, 01 Nov 2018 00:00:00 e На Фармацеутском факултету у Београду, у суботу 27.10.2018. године, одржан је семинар за специјализанте овог факултета. Већ четврту годину за редом одржава се семинар о заштити права интелектуалне својине у области фармације са посебним освртом на патентну заштиту, и представља наставак сарадње између овог факултета и Завода за интелектуалну својину.

Предавачи Завода упознали су учеснике семинара са значајем заштите свих права интелектуалне својине у фармацеутској индустрији а затим и посебно са патентном заштитом и приказом специфичности патентне заштите у овој области. Други део семинара био је посвећен претраживању патентне документације у бесплатно доступној бази Еспаценет којом администрира Европски завод за патенте. Полазници семинара били су у прилици да се детаљније упознају са алатима за претраживање које ова база нуди, а затим и да активно учествују у радионици са посебно припремљеним примерима претраживања патентних докумената.Присутни спецјализанти су ,као и претходних година показали велико интересовње за ову тему својим активним учествовањем.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2142
<![CDATA[ОБАВЕШТЕЊЕ О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ЗАСТУПНИКЕ]]>, 01.11.2018. Thu, 01 Nov 2018 00:00:00 e Завод за интелектуалну својину објављује да ће се писмени део посебног стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, индустријског дизајна и ознака географског порекла одржати у просторијама Завода за интелектуалну својину дана 3.12.2018. године, са почетком у 10 часова.
Позивају се сва заинтересована лица да закључно са 26.11.2018. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Заводу за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

Пријава мора да садржи: име и презиме, занимање и пребивалиште кандидата; доказ о завршеном факултету; доказ о распорђивању на послове индустријске својине и о периоду у коме је кандидат био распоређен на тим пословима и доказ овлашћене институције о познавању једног светског језика и доказ о уплати таксе за полагање стручног испита у износу од 10.120,00 динара.

Усмени део испита за кандидате који положе писмени део испита одржаће се 6.12.2018. године, са почетком у 10 часова.

Програм посебног стручног испита објављен је у ”Службеном листу СРЈ” бр. 48/95 и налази се на службеном сајту Завода за интелектуалну својину.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2145
<![CDATA[УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ]]>, 29.10.2018. Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 e На седници Владе Републике Србије, одржаној 11. октобра 2018. године, усвојена је Стратегија развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године ("Сл. гласник РС", бр. 78/2018 од 19. октобра). Саставни део ове стратегије чини и Акциони план за спровођење Стратегије развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године.
Овом стратегијом су дефинисани главни циљеви и конкретне мере за постизање ових циљева, као и рокови за њихово предузимање. Стратегију можете преузети овде.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2139
<![CDATA[У ЗАВОДУ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕКОП]]>, 25.10.2018. Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 e У петак 19. октобра 2018. године у оквиру студентског пројекта БЕКОП – Београдска конференција правника, у Заводу за интелектуалну својину је одржана конференција „Право ителектуалне својине“.
Конференцију је отворио Владимир Марић, директор Завода уводним обраћањем о значају који права интелектуалне својине, као нематеријална имовина, имају како за ауторе креација људског ума тако и за привредне активности који се може измерити и кроз учешће у расту бруто националног производа привредних субјеката који су активни у заштити права. Након уводног обраћања, професор Правног факултета у Београду, Проф. др Слободан Марковић, имао је излагање на тему ауторског права, током којег је између осталог изнео и осврт на изазове које се постављају пред ауторе и национална законодавства у спровођењу права са појавом нових технологија.

У наредне две сесије стручњаци из Завода дали су приказ услова и поступака за заштиту патента и жига. Сесије су биле праћене примерима из праксе, и то привредног субјекта Шларафија у вези са коришћењем патента у пословању, док је представница једне адвокатске канцеларије дала и приказ заштите жига након регистрације на тржишту, институција којима је у надлежности спровођење права као и коментар неколико законских одредби из жиговног права. Циљ конференције је био да се студенти са правних и других факултета који су се пријавили за учешће упознају са одређеним законским оквирима из области права интелектуалне својине и поступцима које Завод води.

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2137
<![CDATA[WIPO АЛАТИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ЗА УНИВЕРЗИТЕТЕ]]>, 17.10.2018. Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 e Позивамо стручњаке који су ангажовани на пословима везаним за интелектуалну својину на универзитетима да се пријаве за учешће на WIPO семинару „Алати за интелектуалну својину за универзитете”, који ће бити организован у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину (WIPO) и Универзитетом у Београду 6. и 7. новембра 2018. године у Заводу за интелектуалну својину у Београду.
Програм семинара можете погледати у прилогу. Семинар ће бити одржан на енглеском језику.

Пријаве за учешће на семинару можете послати најкасније до 31. октобра 2018. године на sgrulovic@zis.gov.rs. Будите слободни да се на исту адресу обратите за додатна објашњења и информације.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2124
<![CDATA[ОДРЖАН 32. ТЕСЛА ФЕСТ]]>, 17.10.2018. Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 e У периоду од 12-15. октобра у Спортском центру Војводина у Новом Саду одржан је 32. Тесла фест - међународна изложба иновација, проналазака, нових производа и технологија. Првог дана Тесла феста након свечаног отварања одржана је и „Међународна конференција о иновацијама и интелектуалној својини“ уз подршку Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), Завода за интелектуалну својину и Универзитета у Новом Саду. Током изложбе, Завод је имао свој штанд на којем је пружао консултације излагачима и посетиоцима Тесла феста.

Конференцију је отворо председник Покрајинске владе Игор Мировић истакавши у свом излагању значај подршке научно-истраживачком и иновативном раду као и значај сарадње науке и привреде. Изложбу су отворили и представник Савеза проналазача Војводине и представник Светске организације за интелектуалну својину Александар Шевченко који је након отварања имао и презентацију о активностима подршке иновацијама од стране WIPO и о поступку међународне заштите проналазака патетом. Излагања током конференције имали су и представници удружења проналазача из Кине, Индије, Румуније, Португала који су током изложбе на својим штандовима излагали проналаске својих чланова. На скупу је представник кабинета министра за иновације и технолошки развој представио актвности у стварању иновационог екосистема у Републици Србији, док је представница Завода имала излагање о патентној заштити. О значају повезивања и заштите реултата научних истраживања говорила је и представница Високе школе струковних студија из Сремских Карловаца. На самом крају конференције представљена је и једна иновација излагача у облсти пољопривреде док су након конференције учесницима на штандовима представљени и остали експонати.

Последњег дана изложбе, додељена је WIPO медаља за најбољег проналазача који је излагао своје проналаске, а по одлуци комисије медаља је припала излагачу Милану Девићу из Београда, оснивачу и власнику предузећа Симпролит за три иновације у области грађевинарства и то за: конектор за термоизолационе плоче, термоизолациони плашт од лаког бетона за димњаке и цевоводе и за монтажни паропропусни фасадни панел.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2129
<![CDATA[ОДРЖАН СЕМИНАР У ОКВИРУ VIP4SME ПРОЈЕКТА]]>, 17.10.2018. Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 e У сарадњи са Комором италијанско-српских привредника у Беогрaду, у Заводу је јуче одржан семинар „Жиг и индустријски дизајн, предуслов за успешно пословање“. Семинар је део активности у оквиру ЕУ пројекта VIP4SME који има за циљ подизање знања малих и средњих предузећа о правиа интелектуалне својине и на коме је Завод један од партнера.
Током семинара на коме је учествовало преко тридесет учесника, било је речи о значају управљања интелектуалним добрима у пословању привредних субјеката након чега су стручњаци Завода говорили о заштити знака жигом и спољашњег изгледа производа индустријским дизајном као и о функцијама ова два права интелектуалне својине у самом брендирању производа, услуга или предузећа.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2131
<![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 11.10.2018. Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 e Обавештавамо све заинтересоване да ће наредна Отворена врата у текућем месецу бити одржана у четвртак 18. oктобра са почетком у 12 часова.


За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2118
<![CDATA[СЕМИНАР О ПАТЕНТНОЈ ЗАШТИТИ]]>, 10.10.2018. Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 e У уторак 9. октобра 2018. године у Заводу је одржан семинар о патентној заштити проналазака из области биотехнологије и фармације. Целодневном семинару присустовало је 26 учесника са више факултета и института као и представници Министарства просвете и науке из Сектора за технолошки развој.

Током првог дела семинара било је речи општим условима за заштиту проналазака патентном на националном и међународном нивоу. Посебна пажња посвећена је специфичностима патентне заштите у области биотехнологије и фармације кроз више примера из конкретних патентних докумената. У другом делу семинара било је речи о управљању правима интелектуалне својине у научно-истраживачким организацијама и о претраживању патентне документације у слободно доступној бази Espacenet са примерима претраживања.

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2114
<![CDATA[СТРУЧЊАК ЗАВОДА ОДРЖАО ОБУКУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СЕРТИФИКАТА О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЕВРОПСКОГ ЗАВОДА ЗА ПАТЕНТЕ]]>, 09.10.2018. Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 e У оквиру пројекта који спроводи Европски завод за патенте, Јелена Томић Кесер, начелник Одсека за хемију и хемијску технологију Завода за интелектуалну својину Републике Србије, одржала је дводневну обуку патентних испитивача за испитивање захтева за сертификат о додатној заштити у Институту за интелектуално власништво Босне и Херцеговине у Мостару.

Током обуке су пренета искуства Завода у испитивању захтева за сертификат о додатној заштити. Поред тога, дискутована је и недавно објављена студија Макс Планк института за иновације и конкуренцију из Минхена о европском систему сертификата о додатној заштити, као извору праксе, имајући у виду да су стручњаци Завода учествовали у њеној припреми.

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2112
<![CDATA[О ОЗНАКАМА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ГАСТРО ФОРУМУ У ЛЕСКОВЦУ]]>, 08.10.2018. Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 e У уторак и среду, 2. и 3. октобра 2018. на „Другом гастро форуму“ одржаном у просторијама Регионалне привредне коморе Јабланичког и Пчињског управног округа у Лесковцу, одржана су два предавања „Ознаке географског порекла са подручја Јабланичког и Пчињског управног округа“.
Током предавања и дискусије фокус је дат на поступак добијања статуса овлашћених корисника за већ регистроване производе, контролу квалитета и сертификацију заштићених производа. Предавању је првог дана присуствовало преко педесет учесника из туристичких организација Града Врања, општине Власотинце, општине Лебане, Града Лесковца, представници Привредне коморе Вратса из Бугарске, Регионалне привредне коморе из Лесковца, Високе пословне школе струковних студија из Лесковца и других. Том приликом, поред ознака географског порекла дате су информације и о могућностима заштите другим правима интелектуалне својине различитих произвоида туристичке понуде.

Другог дана је пред ужим кругом произвођача производа са ознаком географског порекла, представницима туристичких организација, педставницима привредних комора из Вратса и Лесковца и представницима туристичких организацијама представљени представљен сам ток заштите ознака географског порекла, изради елабората, контроли квалитета, поступку међународне заштите и значају заштите уопште, као и заштити занатских производа и производа домаће радиности и услуга.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2110
<![CDATA[НОЋ ИСТРАЖИВАЧА]]>, 01.10.2018. Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 e У петак и суботу, 28-29. септембра 2018. године Завод је учествовао у манифестацији Ноћ истраживача. Током првог дана манифестеције више стотина посетилаца имало је прилику да се упозна са поставком Завода „Познати српски проналазачи“.

Том приликом су стручњаци Завода, углавном деци школског узраста и њиховим родитељима, представили достигнућа великих проналазача са наших простора и упознавали их и са другим правима интелектуалне својине кроз презентацију и поставку жигова.

Другог дана манифестације у Заводу су биле смештене и поставке лабораторије за форензику Министартсва унутрашњих послова и судске медицине са Медицинског факултета у Београду. Бројни посетиоци, међу коима су била најбројнија деца, имали су прилику да се упознају на који начин се врше истражне радње и утврђивање идентитета осумњичених за кривична дела и идентитета других лица, како се врши идентификација крвних група, ДНК анализа остатака и друге занимљивости из ових области кроз лабораторијске експерименте и технике.

Више о самој менифестацији http://nocistrazivaca.rs/ .
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2103
<![CDATA[НОЋ ИСТРАЖИВАЧА У ЗАВОДУ]]>, 25.09.2018. Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 e Завод за интелектуалну својину учествује по први пут у сада већ деветој по реду манифестацији Европска ноћ истраживача.

У Заводу ће 28-29. септембра 2018. године у периоду од 16:00-20:00 часова посетиоци моћи да виде поставку „Познати српски проналазачи“ о проналазачима који су променили наше животе својим изумима и моћи ће да сазнају како да заштите своја права интелектуалне својине.
Другог дана манифестације у Заводу ће гостовати и поставке Центра за научно-истраживачки рад студената Медицинског факултета и Националног криминалистичко-техничког центра МУП Републике Србије. Више о самим поставкама можете видети на сајту Ноћи истраживача на следећем линку.
http://nocistrazivaca.rs/sr/intelektbg_2018
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2101
<![CDATA[У ЛЕСКОВЦУ И КОВИНУ ОДРЖАНА ПРЕДАВАЊА О ОЗНАКАМА ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА]]>, 24.09.2018. Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 e Од 19. до 21. септембра 2018. године у просторијама Високе послове школе струковних студија у Лесковцу одржан је Тренинг за професионалне куваре у оквиру пројекта БУГАРСКО СРПСКИ ГУРМАНСКИ ВОЗ.

На тренингу је учествовало по десет кувара и шефова кухиња из обе земље са по три професора са сваке стране. Поред обраде теоријских питања, полазници тренинга имали су и практичну наставу у којој су и сами учествовали. У четвртак 20. септембра одржано је предавање на тему „Поступак заштите производа ознакама географског порекла“ а у петак 21. септембра „Значај заштите производа ознакама географског порекла“ и „Разлика између ознаке географског порекла и жига“ од стране стручњака Завода за интелектуалну својину. Последњег дана, директор Регионалне привредне коморе Јабланичког и Пчињског упраног округа поделио је полазницима тренинга сертификате.

Дан касније, у Ковину је 22. септембра 2018. године у просторијама општине Ковин одржано предавање „Поступак заштите производа ознакама географског порекла“ са освртом на заштиту меда у Републици Србији. Одзив пчелара је био велики а предавању су присуствовало пчелари из 5 удружења: Панчева, Ковина, Беле Цркве, Алибунар и Банатског Карловца.

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2097
<![CDATA[ЗАВОД НА ПРИВРЕДНОМ САЈМУ У ЗРЕЊАНИНУ]]>, 24.09.2018. Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 e Завод за интелектуалну својину је од 20-22. септембра 2018. године учествовао међу више од 100 домаћих и иностраних излагача на другој по реду међународној привредној манифестацији „ZrBizNet“ у Зрењанину, чији су организатори били чланови Уније послодаваца Србије – послодавци Зрењанина, Регионална привредна комора, Опште удружење предузетника и Град Зрењанин.
У оквиру пратећег програма манифестације, представница Завода је одржала предавање „Заштита препознатљивости жигом и другим правима интелектуалне својине“. Међу излагачима су осим домаћих били и представници привредника из Мађарске, Румуније, Хрватске и Босне и Херцеговине. Током сајма пружене су бројне консултације у вези са заштитом права интелектуалне својине, како излагачима тако и посетицима сајма.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2099
<![CDATA[ОДРЖАН СЕМИНАР О ПОДНОШЕЊУ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА – PCT СЕМИНАР]]>, 21.09.2018. Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 e 19. и 20. септембра у Заводу је одржан семинар о подношењу међународних пријава патената – PCT семинар.

Семинар је био намењен подносиоцима међународних пријава: индивидуалним проналазачима, представницима универзитета и научних института, представницима компанија и заступницима.

На семинару полазници су имали прилике да сагледају поступак подношења међународне пријаве патента, као и поступање међународних органа по пријави патента и Завода за интелектуалну својину као завода примаоца. Полазницима семинара је представљено електронско подношење међународне пријаве патента путем еPCT портала, преко Завода за интелектуалну својину. Предавања су одржали стручњаци Завода за интелектуалну својину и представник Светске организације за интелектуалну својину. Такође, гост семинара је био проналазач који је успешно реализовао свој патент на међународном нивоу, те је полазницима пренео своја искуства у вези са међународном заштитом проналаска.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2094
<![CDATA[ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ ЗАВОДА ЦРНЕ ГОРЕ]]>, 17.09.2018. Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 e У петак 14. септембра 2018. године делегација из Завода за интелектуалну својину Црне Горе боравила је у једнодневној посети Заводу за интелектуалну својину Републике Србије.
Четворочлану делегацију на челу са Валентином Радуловић Шћепановић, директорком Завода Црне Горе, примио је господин Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну својину са својим сарадницима, стручњацима за теме о којима се разговарало.

Посета је унапред договорена ради преноса искустава по одређеним питањима колега из Завода Црне Горе. Циљ посете је била размена добре праксе у области израде нацрта нове стратегије интелектуалне својине, посла који предстоји у наредном периоду стручњацима из Завода Црне Горе. У другом делу посете питања која су разматрана су била у вези са надзором колективних организација за остваривање ауторског и сродних права, као и у вези са активностима Центра за едукацију и информисање, односно спровођења услуге Дијагностике интелектуалне својине.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2089
<![CDATA[ЕУИПН - „УСС“ систем за анкете имплементиран je у Србији и Перуу]]>, 17.09.2018. Mon, 17 Sep 2018 00:00:00 e
Ширење употребе ЕУПИН система за анкете у заводима и агенцијама за заштиту интелектуалне својину изван Европске уније представља један од стратешких циљева унутар Линије активности број 4, а у оквиру стратешког плана до 2020. године.
Као резултат овог плана, већ седам завода за заштиту интелектуалне својине изван Европске уније примењује УСС систем за анкетирање.

Примена УСС система омогућава и подстиче заједнички приступ при анкетирању корисника у заводима и агенцијама за заштиту интелектуалне својине, као и њихову међусобну сарадњу.

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2091
<![CDATA[ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАГРАДE СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ]]>, 14.09.2018. Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 e Са задовољством вас обавештавамо да је отворен конкурс за такмичење за доделу награда Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) у четири категорије такмичења.
Ово такмичење се организује са циљем промовисања значаја заштите интелектуалне својине за развој савремене економије и друштва, као и поводим обележавања 98. годишњице Завода за интелектуалну својину Републике Србије. Такмичење организује Завод за интелектуалну својину под покровитељством Светске организације за интелектуалну својину.

Поводом обележавања јубилеја Завода за интелектуалну својину Републике Србије позивамо вас да узмете учешће у такмичењу за доделу WIPO награда у следећим категоријама:

1. Проналазач или група проналазача за патент (WIPO Medal for Inventors)
2. Правна лица за регистрован индустријски дизајн (WIPO IP Enterprise Trophy)
3. Аутор за монографско дело/студијску изложбу у области друштвено хуманистичких наука
(WIPO Medal for Creativity)
4. Ученик или групa ученика средње школе за проналазак (WIPO Schoolchildren’s Trophy)

Ове престижне награде ће бити додељене на прослави јубилеја 15. новембра 2018. године.  

- овде преузмите цео позив за конкурс (у PDF формату)
- овде преузмите образац пријаве за конкурс за прве две категорије такмичења (у DOC формату)

Пријаве са назнаком „За награду Светске организације за интелектуалну својину” можете слати на доле наведену адресу НАЈКАСНИЈЕ до дана 19. октобра 2018. године.

Завод за интелектуалну својину
Кнегиње Љубице 5
11000 Београд
за Снежану Лазић или
на email: slazic@zis.gov.rs.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2087
<![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 11.09.2018. Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 e Обавештавамо све заинтересоване да ће наредна Отворена врата у текућем месецу бити померена на последњи четвртак у месецу, и термин консултација биће одржан у четвртак 27. септембра са почетком у 12 часова.


За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2085
<![CDATA[ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАНА]]>, 03.09.2018. Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 e Циљ посете је да се чланови делегације упознају са успешним коришћењем административног система ИПАС од стране Завода, који се користи за администрацију пријава за заштиту интелектуалне својине. Током ове посете, стручњацима Завода биће представљен информатички систем Агенције за интелектуалну својину Републике Узбекистан.

Посета Заводу препоручена је делегацији од стране Светске организације за интелектуалну својину – WIPO, као једном од завода који успешно примењују овај административни систем.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2082
<![CDATA[КОНКУРС ЗА ЕВРОПСКУ НАГРАДУ ЗА НАЈБОЉЕГ ПРОНАЛАЗАЧА]]>, 01.08.2018. Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 e Награда се додељује за европске патенте који су у важности макар на једној територији земаља чланица Европске патентне организације, који су комерцијализовани или имају значајан тржишни потенцијал и значајан допринос економји и друштву као што су нпр. отварање нових радних места, побољшање квалитета живота и/или заштита животне средине. Детаљне информације о условима такмичења можете преузети на следећем линку:
http://www.epo.org/news-issues/european-inventor/nominate/rules.html.

Уколико проналазак испуњава све услове конкурса молимо вас да све неопходне податке доставите у електронској форми најдаље до 15. септембра ове године, на начин прописан условима конкурса, на електронску адресу Завода за интелектуалну својину: zis@zis.gov.rs.

Предлоге за најбољег проналазача или проналазак можете достављати и директним подношењем пријаве за такмичење Европском заводу за патенте до 28. септембра ове године на следећем линку:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html.

Како је протекла додела награде за најбољег проналазача под називом European Inventor Award 2018 можете видети на Youtube.

Такође, материјал о номинованим проналазачима и финалистима за ову награду у 2018. години можете преузети на следећем линку:
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists/2018.html
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2080
<![CDATA[НОВИ БРОЈ БИЛТЕНА ЕИЦ]]>, 30.07.2018. Mon, 30 Jul 2018 00:00:00 e Нови број можете преузети овде.

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2076
<![CDATA[ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ]]>, 24.07.2018. Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 e Током семинара заспослени у Институту су имали прилике де се упознају са условима за заштиту проналазака патентом, а у уводном делу дат је и преглед управљања правима интелектуалне својине у научно-истраживачким организацијама за шта су запослени били посебно заинтересовани с обзиром да је у плану израда правилника. У наставку семинара представљене су специфичности патентне заштите у области биотехнологије, састављање патентне пријаве а на крају су учесници семинара упознати са базама патентне документације и начином коришћења највеће бесплатно доступне базе коју одржава Европски завод за патенте – Еspacenet.]]> http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2074 <![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 13.07.2018. Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 e Обавештавамо све заинтересоване да ће наредна Отворена врата у текућем месецу бити одржана у четвртак 19. јула са почетком у 12 часова.


За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2072
<![CDATA[10. ЈУЛ - ДАН РОЂЕЊА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ]]>, 10.07.2018. Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 e Никола Тесла, наш највећи научник и проналазач, рођен је 10. јула 1856. године у Смиљану, а преминуо је 7. јануара 1943. године у Њујорку.

И данас, када је протекло 75 година од његове смрти, дело Николе Тесле остаје непресушан извор инспирације за бројне генерације научника, стручњака и проналазача. Његово најзначајније дело представљају проналасци, које је заштитио бројним патентима широм света и на којима и после више од 100 година после њиховог настанка почива наш свакодневни живот. Ово се пре свега односи на његов систем наизменичних струја (заснован на коришћењу обртног магнетног поља које је Тесла такође открио), чије је кључне компоненте - систем за дистрибуцију наизменичних струја и одговарајуће моторе наизменичне струје - Тесла сам створио. Ова група Теслиних проналазака не само да је представљала један од кључних замајаца индустријске револуције током друге половине XIX века, већ се и данас налази у основи савремене цивилизације.

За поменутим системом су уследили његови бројни проналасци из области струја високе фреквенције и високог напона, укључујући трансформатор назван његовим именом, као из области бежичног преноса, где је, између осталог, дао пресудан допринос настанку радија (чијим се једним од твораца сматра). Творац је даљинског управљања, а његов проналазачки дух се огледао и у области генерисања и примене рентгенског зрачења, електротерапије, као и система расвете. Поред електротехнике, Тесла се бавио и различитим другим областима технике, а превасходно машинством, коме припадају његова пумпа и турбина без лопатица, летелица са вертикалним полетањем и слетањем - претеча такозваних ВТОЛ летелица, различити механички осцилатори, једносмерна флуидичка компонента, брзиномер и други.

Својим највећим делом је сматрао светски систем бежичног преноса информацијa и енергије, који је наменио добробити целог човечанства и чију реализацију је покушао да започне у Ворденклифу, САД, али који ипак није успео да оствари.

Велики број својих проналазака Тесла је заштитио патентима. До сада је утврђено да је Никола Тесла имао 116 основних патената, од којих су 109 амерички патенти и 7 британски патенти, којима је Тесла је заштитио укупно 125 различитих проналазака. Такође је утврђено да је Тесла за своје проналаске добио бар 308 патената у 27 различитих земаља света (листа Теслиних патената се може погледати овде: https://nikolateslamuseum.org/media/docs/lista_patenata_sr.pdf), мада је извесно да овај број није коначан. Поред тога, у архиву Музеја Николе Тесле постоје и подаци о Теслиним пријавама које је поднео, али за које није није добио патенте, затим о пријавама које је припремио, али их није поднео, као и технички цртежи, скице и друга грађа која се односи на његове проналаске које уопште није покушао да заштити.

Оправдано је претпоставити да је Теслин раскошни геније створио толико проналазака да није могао посветити дужну пажњу сваком од њих и фокусирати се на њихову заштиту и комерцијализацију. У сваком случају, Тесла је био велики визионар, чије идеје и проналасци су били далеко испред времена у коме је живео, али које данас имају широку примену, док неки од њих, попут светског система бежичног преноса енергије, и даље чекају да буду остварени.

Дан рођења Николе Тесле је 2010. године проглашен Даном науке у Републици Србији.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2070
<![CDATA[ОБАВЕШТЕЊЕ О ТАКСАМА]]>, 03.07.2018. Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 e - усклађени динарски износи републичких административних такси које се односе на списе и радње у вези са правима интелектуалне својине (PDF)
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2068
<![CDATA[ПОСЕТА ВИСОКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНОГ ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ]]>, 26.06.2018. Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 e Током уводног обраћања господин Лиао истакао је и да је у току велика реформа Националног завода Кине којом се под једну административну надлежност поред осталих права индустријске својине стављају и жигови и ознаке географског порекла и са којом ће Национални завод Кине имати скоро 16.000 запослених.

У наставку посете, члановима делегације SIPO представљени су послови и активности који се обављају у секторима за патенте и за знакове разликовања, делокруг рада Завода у области ауторског и сродних права, Центра за едукацију и информисање као и Одељења за информациони систем. На крају је и госпођа Ву Хуи, заменица генералног директора Општих послова и дугогодишња уредница часописа „China Intellectual Property Newspaper“, имала презентацију о постигнућима SIPO у промоцији и образовању у области интелектуалне својине са импресивним подацима. О значају који се даје јачању заштите интелектуалне својине у Кини говори и чињеница да је то и једна од четири мере за повећање отворености и конкурентности Народне Републике Кине наведеним у недавном обраћању председника Кине Си Ђинпинга на годишњој конференцији земаља Азије. У поподневном делу обављена је и посета Научно-технолошком парку Звездара током које су гости имали прилике да се упознају са радом парка као местом где је смештен и Бизнис инкубатор техничких факулетеа, Фонд за иновациону делатност као и другим видовима инфраструктирне подршке научним, технолошким и иновативним стартаповима и другим привредним субјектима.]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2062
<![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 13.06.2018. Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 e Обавештавамо све заинтересоване да ће наредна Отворена врата у текућем месецу бити одржана у четвртак 21. јуна са почетком у 12 часова.


За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2060
<![CDATA[СЕМИНАР "СУСРЕТ СА СУДИЈАМА"]]>, 04.06.2018. Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 e На скупу су као говорници у неколико сесија након уводног излагања председника МАRQUES Георга Версондерта, директора Завода Владимира Марића, своја излагања имали судије др Драгица Попеску из Апелационог суда у Београду, др Весна Дабетић Трогрлић из Привредног апелационог суда, проф. Слободан Марковић са Правног факултета Универзитета у Београду и Марија Божић, помоћник директора Завода. Неке од тема које су се обрадиле током семинара биле су: услови за подношење тужбе због повреде жига, изрицање привремених мера, улога вештака, начини обрачуна накнаде због повреде жига, повреда жига у промету робе - транзит и паралелни увоз и утврђивање повреде жига где је пре свега било речи о утврђивању сличности и могућности довођења у забуну релевантног дела јавности. Свака од сесија пропраћена је активном дискусијом и разменом мишљења између говорника и учесника семинара међу којима су биле и друге судије и заступници.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2058
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ]]>, 23.05.2018. Wed, 23 May 2018 00:00:00 e Током предавања студенти су имали прилику да се упознају са надлежностима Завода, условима за заштиту појединих права интелектуалне својине, а посебан фокус је стављен на тему спровођења права и на значај који органи за спровођење права имају у сузбијању и санкционисању повреда права интелектуалне својине.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2056
<![CDATA[ОКОНЧАН СЕМИНАР О ПАТЕНТИМА У ОБЛАСТИ ФАРМАЦИЈЕ]]>, 17.05.2018. Thu, 17 May 2018 00:00:00 e Семинар намењен јавности, отворио је Владимир Марић, директор Завода, који је истакао да сложеност патентирања у области фармацеутика проистиче из природе проналазака који се тичу здравља људи и животиња, а тиме и њене приоритетне друштвене важности. Владимир Марић се у оквиру уводног излагања захвалио на свесрдној подршци Европског завода за патенте на реализацији семинара и истакао значај непрестаног усавршавања запослених у Заводу за интелектуалну својину.

Пиа Бјорк, представница Европског завода за патенте, изразила је задовољство због квалитетне сарадње са Заводом за интелектуалну својину која се огледа и у реализацији већ четвртог по реду семинара сличне врсте и истакла стручност патентних испитивача Завода за интелектуалну својину у области фармације, која је комплексна и захтева непрестано усавршавање и праћење одлука које се доносе у патентним споровима у овој области.

На округлом столу се окупило око шездесет учесника. О поступку признања патента у Европском заводу за патенте и код нас, пракси претраживања и испитивања патентних пријава у области фармације са посебним освртом на заштиту прве, друге и осталих употреба лека, говорили су патентни испитивачи из Европског завода за патенте, Астрид Лангер и Габријела Грајф, и Јелена Тешић и Ивана Крџић, патентни испитивачи у Одсеку за хемију и хемијску технологију Завода за интелектуалну својину. Посебна пажња је посвећена најрелевантнијим одлукама жалбеног већа Европског завода за патенте у области фармације, које су изложиле Астрид Лангер и Габријела Грајф.

Округли сто модерирала је Јелена Томић Кесер, шеф Одсека за хемију и хемијску технологију Завода за интелектуалну својину.

У оквиру панел дискусије представљена су искуства домаће привреде и науке са патентима у области фармације.

Славица Цветојевић, представила је стратегију заштите интелектуалне својине компаније Хемофарм А.Д. на примеру Thiomucase® гела којим се повећава еластичност и тонус коже, повећава размена материја у поткожном ткиву и превенира стварање депозита масти, а који је заштићен домаћим патентом и жигом. Поред тога истакнута је важност праћења патената који су на снази у фазама развоја нових лекова и припреми стратешких планова за производњу генеричких лекова.

Проф. др. Марија Гавровић Јанкуловић, са Хемијског факултета Универзитета у Београду, представила је проналазак под називом: “Алерген за детекцију специфичних антитела и његова примена“, који је у поступку заштите домаћим патентом, као и значај патентне заштите проналазака који проистичу из резултата истраживања. Такође, истакла је и значај учешћа научника на ускостручним семинарима о патентној заштити и коришћење примера пријава патената у области фармације са сајта Завода.

Др Наташа Голић, руководилац Сектора за трансфер технологија Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, представила проналазак под називом: „Нова пробиотичка култура за хуману и анималну примену“, којом се штити јединствена пробиотичка комбинација за подизање имунитета. Наведени проналазак је у поступку заштите домаћим патентом и у међународној фази патентне заштите у иностранству. Истакнуто је да је проналазак проистекао из пројекта који је финансијски подржало Министартво просвете, науке и технолошког развоја, док су у припреми домаће и међународне пријаве патента од велике помоћи биле стручне и информативне услуге Завода, као и помоћ патентног заступника.

У оквиру округлог стола је дискутовано о могућностима финансирања патентне заштите, као и о олакшицама за научноистраживачке установе. Осим тога одговорено је на бројна питања која су се односила на најоптималнији тренутак подношења пријаве патента у области фармације, с обзиром да захтевају претходна клиничка испитивања.

Мирјана Јелић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину се у завршници округлог стола још једном захвалила на свесрдној подршци Европског патентног завода на реализацији семинара у области фармације и представницама привреде и науке које су представиле искуства са патентима у области фармације, као и на великом одзиву учесника округлог стола. Оваква врста семинара даје увид у велику слику о најновијим трендовима за остваривање патентне заштите проналазака у области фармације како у земљи тако и у Европи. Велика заинтересованост представника домаће науке и привреде за патентном заштитом подстиче Завод да истрајно ради на усавршавању својих стручњака у сарадњи са Европским заводом за патенте. Тиме се уједно наставља традиција дуга 135 година у опредељењу Србије за активним учешћем у заштити индустријске својине на националном и међународном нивоу, јер је Србија једна од само 11 држава потписница Париске конвенције. Осим наведеног, у циљу лакшег приступа међународној патентној заштити од 1. марта је са сајта Завода омогућен приступ платформи за електронско подношење међународних пријава патената. Такође, истакнут је значај коришћења домаћег система патентне заштите, који је од 2012. године унапређен достављањем извештаја о претраживању стања технике по предмету пријављеног проналаска, а пре протока дванаестомесечног периода за подношење међународне пријаве патента од дана подношења домаће пријаве проналаска.

Пиа Бјорк, представница Европског завода за патенте захвалила је на отвореној и конструктивној дискусији са домаћим испитивачима и пријатној атмосфери током дводневног радног гостовања у Београду. Подржала је напоре домаћих испитивача, и Завода у целини, да прате динамичне промене у области патентирања у фармацији.

Сви учесници семинара су исказали заинтересованост за даљи развој сарадње у погледу патентирања у области фармације и сродних области од највећег виталног друштвеног значаја.

Агенду семинара можете преузети овде.

Пакет са презентацијама са семинара у ZIP формату можете преузети овде.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2054
<![CDATA[ ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ У НОВОМ САДУ]]>, 14.05.2018. Mon, 14 May 2018 00:00:00 e

Сви заинтересовани излагачи и посетиоци ће на штанду Завода у Мастер хали, моћи да се информишу о заштити права интелектуалне својине, као и да се пријаве за неке од услуга које пружа Завод за интелектуалну својину.

Учешће на сајму подржано је од стране Европског завода за патенте а на истом штанду ће бити представници завода за интелектуалну својину Словеније и Мађарске. У оквиру Б2Б сусрета у среду 16. Маја 2018. Године, у Мастер конгрес центру заинтересовани клијенти ће имати прилику да добију консултације 1 на 1 са представником Завода. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2052
<![CDATA[ ПОСЕТА СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ]]>, 11.05.2018. Fri, 11 May 2018 00:00:00 e Током посете, студенти који су изабрали да слушају предмет "Знакови разликовања" имали су прилику да се након поздравне речи директора Завода, господина Владимира Марића, упознају са поступцима и праксом Завода у одлучивању по пријавама за заштиту знака жигом. Предавањем стручњака Завода са дугогодишњим искуством у испитивању пријава жигова, дат је посебан приказ поређења знакова у односу на робе и услуге као и знакова који се не могу штитити жигом. У другом делу предавања дате су основне информације о условима за заштиту производа ознакама географског порекла са примерима. ]]> http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2050 <![CDATA[ПРЕДАВАЊА ЗА ЂАКЕ РАЧУНАРСКЕ ГИМНАЗИЈЕ]]>, 04.05.2018. Fri, 04 May 2018 00:00:00 e Предавања су се превасходно односила на заштиту свих права интелектуалне својине, као и на примере претраживање јавно доступних патентних база.

Настављена је дугогодишња традиција сарадње са гимназијом на едукацији ђака и професора на тему заштите права интелектуалне својине. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2048
<![CDATA[ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ]]>, 27.04.2018. Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 e У свечаној сали Завода за интелектуалну својину јуче је одржан скуп поводом прославе Светског дана интелектуалне својине. Свечаности су присуствовали министар за иновације и технолошки развој, представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, институција за спровођење права интелектуалне својине, институција за подршку привреди, адвокати и заступници за права интелектуалне својине, као и представници организација за колективно остваривање ауторског и сродних права.
Скуп је отворио господин Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну својину Републике Србије. У свом излагању директор Завода је истакао значај заштите интелектуалне својине свих видова креација људског ума а нарочито у брзо растућим индустријама као што су креативне и са њима повезане индустрије. Ова грана индустрије запошљава скоро шест процената углавном млађе, факултетски образоване популације у нашој земљи. Интелектуална својина је од суштинског значаја и за успешну политику иновација, за обезбеђење економског раста и стабилности а ту патенти имају кључну улогу као инструмент за јачање конкурентности. Господин Марић је истакао да је у овом тренутку од кључног значаја за Републику Србију испуњавање препорука Европске комисије за затварање Поглавља 7, које је отворено прошле године, а то је доношење нових прописа из области интелектуалне својине.

Министар за иновације и технолошки развој, господин Ненад Поповић, обраћајући се присутнима истакао је да је систем заштите интелектуалне својине саставни део иновационог екосистема Републике Србије и да ће држава учинити све да унапреди стање у овој области. Иновације није довољно финансирати већ и спровести поступке њене заштите а задатак државе је да системски ради и на мотивисању младих истраживача, предузетника и компанија да размишљају о заштити својих идеја. Поред врхунских знања која се стварају у науци, Србија мора да развија и креативно и иновативно инжењерство које које ће се мерити не само инжењерским достигнућима већ и иновацијама заштићеним патентом. Знање само по себи није довољно већ мора бити претворено у производ који има вредност на тржишту.

Помоћник министра из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, господин Саша Лазовић, у свом излагању навео је да је важно да се о питањима заштите интелектуалне својине често говори у јавности како би се подигла свест и култура коришћења овог инструмента за заштиту иновација. Светски дан интелектуалне својине који обележава Завод је једна од таквих прилика као и недавно одржана додела WIPO награда за достигнућа у различитим категоријама права интелектуалне својине коју је такође организовао Завод.

У обраћању представника Управе царина, Соња Лазаравеић, помоћник директора за контролу примене царинских прописа истакла је да је царинска служба Републике Србије у протеклом периоду својим резултатима дала значајан допринос у примени мера за заштиту интелектуалне својине у промету робе на граници. Навела је да је током 2017. године задржано готово 1,5 милион комада различитих производа којима се повређују права интелектуалне својине а да је само од почетка ове године уништено више од 250.000 фалсификованих кондиторских производа намењених најмлађој популацији. Госпођа Лазаревић је објавила да се данас пушта у рад и електронска база података која ће бити јавно доступна са подацима о поступцима који се воде по захтевима носиоца права за заштиту права интелектуалне својине.

Присутнима се обратила и Снежана Ђорђевић, оснивач и власница привредног друштва „Агроуник“, која је у својој презентацији навела значај примене науке у привреди, а конкретно кроз пример пословања своје компаније. Права интелектуалне својине која поседује ово привредно друштво, а то су регистровани патенти и жигови, били су неопходно средство за заштиту улагања у знање, истраживања и препознатљивост Агроуника. Истакла је да је у пословању свог привредног друштва било значајно улагање у инвестиционе пројекте и развој производа управо уз помоћ средстава које је добила на различитим пројектима за развој иновација и технолошки развој од стране Министарства просвете, науке у технолошког развоја. За примену науке у привреди, није довољно само знање већ и истрајност у комуникацији са крајњим корисницима иновативних производа, у случају Агроуника то су примарни произвођачи, појединци, трговци средствима за примену у пољопривреди. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2046
<![CDATA[ОБАВЕШТЕЊЕ О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ЗАСТУПНИКЕ]]>, 27.04.2018. Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 e Позивају се сва заинтересована лица да закључно са 25.05.2018. године поднесу пријаве за полагање стручног испита Заводу за интелектуалну својину, Београд, Кнегиње Љубице бр. 5.

Пријава мора да садржи: име и презиме, занимање и пребивалиште кандидата; доказ о завршеном факултету; доказ о распорђивању на послове индустријске својине и о периоду у коме је кандидат био распоређен на тим пословима и доказ овлашћене институције о познавању једног светског језика и доказ о уплати таксе за полагање стручног испита у износу од 10.000,00 динара.

Усмени део испита за кандидате који положе писмени део испита одржаће се 06.06.2018. године, са почетком у 10 часова.

Програм посебног стручног испита објављен је у ”Службеном листу СРЈ” бр. 48/95 и налази се на службеном сајту Завода за интелектуалну својину.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2043
<![CDATA[26. АПРИЛ – СВЕТСКИ ДАН ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ]]>, 26.04.2018. Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 e
Двадесет и шести април је међународни Дан интелектуалне својине. На тај дан, на основу одлуке Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), слави се људска креативност и допринос који аутори и проналазачи дају развоју друштва широм планете. Република Србија, која има традицију заштите интелектуалне својине дужу од једног века, придружиће се Светској организацији за интелектуалну својину и бројним другим земљама у прослави тог међународног празника и налази се на мапи земаља које га обележавају. Ове године кампања Светског дана интелектуалне својине слави бриљантност, таленат, радозналост и храброст жена које предводе промене у нашем свету и обликују нашу заједничку будућност.
На скупу у Заводу за интелектуалну својину обраћања ће имати Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну својину Републике Србије, Ненад Поповић, министар за иновације и технолошки развој, Саша Лазовић, помоћник министра за технолошки развој, трансфер технологије и иновације Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Соња Лазаревић, помоћник директора Управе царина, сектор за контролу примене царинских прописа. На крају ће Снежана Ђорђевић, препозната по свом научном раду и више пута награђивана у категорији предузетника, власница и оснивач привредног друштва Агроуник д.о.о., презентовати кроз пример из праксе примену научних истраживања у привреди и коришћење права интелектуалне својине у свом пословању.

Почетак свечаности у свечаној сали Завода за интелектуалну својину Републике Србије предвиђен је за 14 часова.

О теми овогодишњег Дана интелектуалне својине прочитајте овде.

Промотивни снимак:
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2040
<![CDATA[ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ ЗАВОДА ЈУЖНОАФРИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ]]>, 24.04.2018. Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 e Циљ посете био је да се чланови делегације упознају са радом Завода, административним системом ИПАС који се користи за администрацију пријава права интелектуалне својине као и са коришћењем EPOQUE Net алата за претраживање у поступку суштинског испитивања патената. Уз чланове делегације Јужноафричке Републике у посети је боравио и господин Николас Корниг из Европског завода за патенте, задужен за међународну сарадњу са земљама Африке и Афричком регионалном организацијом за интелектулану својину - АРИПО.

Делегацији су током посете представљене надлежности и рад Завода од стране господина Владимира Марића, директора Завода, помоћника директора, као и од стране представника организационих јединица које су биле од посебног интереса за остваривање циља посете. Посета Заводу за интелектуалну својину Републике Србије препоручена је делегацији од стране Европског завода за патенте и Светске организације за интелектуалну својину – WIPO, као једном од завода који успешно примењују и даље развијају алате ове две организације, како у администрирању права интелектуалне својине и тако и за друге активности из свог делокруга рада. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2036
<![CDATA[СЕМИНАР ЕВРОПСКЕ ПАТЕНТНЕ АКАДЕМИЈЕ „ДИЈАГНОСТИКА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ – КОНСОЛИДАЦИЈА“]]>, 20.04.2018. Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 e У Заводу за интелектуалну својину 18. и 19 априла одржан је дводневни семинар Европске патентне академије „Дијагностика интелектуалне својине – консолидација“. Семинарем је председавао Антоан Рети, руководилац ове области тренинга Европске патентне академије, док су уводне говоре одржали директор Завода за интелектуалну својину мр Владимир Марић и Катарина Кубичек, координатор земаља чланица Европске патентне организације.
Девет предавача, од којих три из Србије, држало је презентације и водило радионице на којима је учeствовало преко четрдесет учесника из земаља чланица Европске патентне организације.

Семинар је успешно окончан поделом сертификата учесницима. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2031
<![CDATA[ПРИМЕНА МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ]]>, 19.04.2018. Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 e Након уводног обраћања представника Привредне коморе Србије, током радионице на којој је већина учесника била из привредних субјеката који производе или се баве прометом фармацеутских производа, медицинских средстава као и суплемената за људску употребу, представљени су поступци који се воде пред Заводом за интелектуалну својину у вези са признањем права интелектуалне својине. Потом су представници из Управе царина - Одељења за заштиту права интелектуалне својине и Тржишне инспекције представили на који начин носилац права може покренути поступак за заштиту права интелектуалне својине при контроли робе у промету на граници или на унутрашњем тржишту ради спречавања промета фалсификоване робе, са током поступка по захтеву носиоца права. На радионици су присуствовали и представници Министартсва унутрашњих послова - Одељења за високо-технолошки криминал и Министарства здравља, који су у свом излагању истакли значај сарадње са носиоцима права у пружању инфомација о токовима продаје фалсификованих производа ради спровођења истражних радњи. ]]> http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2034 <![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 12.04.2018. Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 e Обавештавамо све заинтересоване да ће наредна Отворена врата у текућем месецу бити одржана у петак 20. априла са почетком у 12 часова.


За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2029
<![CDATA[PAN-EUROPEAN SEAL PROGRAM]]>, 10.04.2018. Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 e Београдски универзитет постао је члан мреже Pan European Seal Program, коју чине европски универзитети на којима се изучава интелектуална својина и две међународне организације, Европски завод за патенте (ЕРО) и Завод за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO).


Више о томе можете да прочитате на сајту Београдског универзитета.

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2026
<![CDATA[ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ]]>, 05.04.2018. Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 e
Годишњи извештај о раду Завода за интелектуалну својину можете преузети на овом линку.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2024
<![CDATA[МЕДИЈАЦИЈА У ОБЛАСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ]]>, 04.04.2018. Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 e • информација о алтернативном решавању спорова из области интелектуалне својине, коју можете видети овде и
• позив медијаторима који имају посебна знања из медијације у области интелектуалне својине, коме можете приступити овде.

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2021
<![CDATA[НОВИ БРОЈ БИЛТЕНА ЕИЦ]]>, 30.03.2018. Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 e Нови број можете преузети овде.

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2018
<![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ О ПАТЕНТОЈ ЗАШТИТИ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ]]>, 28.03.2018. Wed, 28 Mar 2018 00:00:00 e Током предавања студенти су се упознали са условима и поступком признања патента, састављањем патентне пријаве на примерима из релевантне области а на крају предавања извршена је и демонстрација претраживања у доступним онлајн базама патентне документације по различитим критеријумима. ]]> http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2016 <![CDATA[РАДИОНИЦА О ПРЕТРАЖИВАЊУ ПАТЕНТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ]]>, 27.03.2018. Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 e Циљ радионице је да се полазници упознају са системом патентне заштите, значајним питањима у вези са правима интелектуалне својине у процесима трансфера технологије и алатима за претраживање као што је Међународна класификација патената и слободно доступнима базама патентне документације. Део радионице био је посвећен дефинисању стратегије претраживања са примерима током које су полазници самостално вршили претраживање у бази Espacenet. ]]> http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2014 <![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ НА ФТН]]>, 23.03.2018. Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 e Том приликом је појашњен појам патента и услова патентне заштите, затим поступак признања патента и елемената патентне пријаве, a објашњене су и основe претраживања патентне документације, стратешког патентирања и трансфера технологије. Предавање је било прилика да се око 20 присутних студената докторских студија ФТН упозна са основама патентне заштите, а у циљу примене стечених знања и информација како у научно-истраживачком раду тако и будућем раду у привреди. ]]> http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2012 <![CDATA[ОБЕЛЕЖЕНA 135. ГОДИШЊИЦА ОД ПОТПИСИВАЊА ПАРИСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ ]]>, 21.03.2018. Wed, 21 Mar 2018 00:00:00 e

Комплетан текст можете прочитати на следећем линку:
135. годишњица од потписивања Париске конвенције о заштити индустријске својине

Додатак са илустрацијама

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2010
<![CDATA[ПОБЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ]]>, 14.03.2018. Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 e Поводом обележавања 135. годишњице од потписивања Париске конвенције о заштити индустријске својине, а у оквиру сарадње са Светском организацијом за интелектуалну својину, спроведен је конкурс за доделу награда Светске организације за интелектуалну својину за конкретне доприносе који су остварени током 2017. године у периоду од 15. децембра 2017. године до 14. фебруара 2018. године у 4 категорије такмичења:


 1. Проналазач или група проналазача за патент (WIPO Medal for Inventors)
 2. Правна лица за регистрован индустријски дизајн (WIPO IP Enterprise Trophy)
 3. Аутор за монографско дело у области друштвено хуманистичких наука (WIPO Medal for Creativity)
 4. Ученик или групa ученика средње школе за проналазак (WIPO School children’s Trophy)

Критеријуми за доделу награда у прве две категорије такмичења:

 • Да jе реч о домаћем проналазачу или домаћем носиоцу индустријског дизајна.
 • Да је остварена заштита патентом/индустријским дизајном у иностранству.
 • Да је патент/индустријски дизајн у важности на минимално једној територији у иностранству.
 • Да патент/индустријски дизајн има конкретну практичну примену и доказан успех на тржишту или тржишни потенцијал.
 • Да је корист за привреду и друштво од патента/индустријског дизајна препознатљива кроз повећање извоза, запослености, продуктивности, енергетске ефикасности, заштите животне средине или побољшање квалитета живота, а са посебним освртом на 2017. годину.

Критеријуми за доделу награде у трећој категорији такмичења:

 • Да је реч о индивидуално написаној или критички приређеној монографији домаћег аутора која се тематски односи на утицај науке и технологије на друштво.
 • Да је монографија објављена током 2017. године са најмање два рецензента у импресу, и да је одликује теоријска дубина, ерудиција и критичко разумевање проблема којом се бави.

Критеријуми за доделу награде у четвртој категорији такмичења:

 • Да се ради о проналаску који доприноси побољшању квалитета живота, енергетске ефикасности или заштити животне средине.

О победницима су одлучиле комисије у саставу:

За прве две категорије такмичења
- Др Виктор Недовић, помоћник министра у Министарству просвете, науке и технолошког развоја - председник комисије
- Др Даница Мићановић, експерт за иновације и трансфер знања и координатор за област интелектуалне својине у Привредној комори Србије
- Мирјана Јелић, помоћник директора Завода за интелектуалну својину

За трећу категорију такмичења
- Др Александар Петровић, редовни професор Културне антропологије на Филолошком факултету Универзитета у Београду - председник комисије
- Доцент др Тамара Стојановић - Ђорђевић, доктор педагошких наука и асистент на Филолошко- уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу
- Др Никола Демоња, саветник у Заводу за интелектуалну својину

За четврту категорију такмичења
- Mр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије у Београду –- председник комисије
- Др Јован Трифуновић, директор Центра за промоцију науке
- Др Наташа Милојевић, саветник у Заводу за интелектуалну својину

Победник такмичења у категорији за проналазача или групу проналазача за патент, награда WIPO Medal for Inventors, припала је проналазачу Ивану Смајловићу, докторанду на Хемијском факултету Универзитета у Београду, за проналазак под називом: „Апаратура за утврђивање изотопског састава неизменљивих атома водоника и деутеријума у узорцима етанола и поступак за утврђивање аутентичности и географског порекла производа“, јер је за наведени проналазак остварио патентну заштиту на највећим тржиштима света: на територији Руске Федерације, САД и Европе. Такође, поставио је нове стандарде у утврђивању аутентичности и географског порекла вина, алкохолних пића, меда и осталих прехрамбених производа који садрже алкохол или ферментабилне шећере, јер је његов проналазак постао саставни део званичне српске регулативе у овој области. Поред наведеног, патентирана аналитичка метода је на тржишту позната под именом EIM-IRMS® (Ethanol Isotope Measurement - Isotope Ratio Mass Spectrometry), и обезбеђује детекцију илегалних произвођачких пракси као што су разблаживање грожђане шире водом или додавање шећера, што доприноси заштити потрошача и јавном здрављу. У односу на методу нуклеарне магнетне резонанце (SNIF-NMR) кoja сe кoристи само за врхунска вина са познатим географским пореклом EIM-IRMS® метода je прецизнија, јефтинија и анализа узорка траје краће. Поред наведеног, Иван Смајловић је заједно са својим тимом 2015. године освојио прво место на националном такмичењу “Најбоља технолошка иновација”. У последње време, на бази патентираног проналаска, Иван Смајловић је направио нови аналитички инструмент за изотопско утврђивање ботаничког порекла етанола и детекцију илегалних пракси у производњи вина, јаких алкохолних пића и меда који је на тржишту познат под именом EIM-MODULE®, при чему су већ три наручена за потребе лабораторија у ЕУ.

Победник такмичења у оквиру категорије за правна лица за регистровани индустријски дизајн – награда WIPO IP Enterprise Trophyје фирма CARP SYSTEM DOO из Зрењанина која је носилац регистрованог међународног индустријског дизајна под називом: „Ракета за риболовачки мамац“ која је на тржишту позната под именом DOT Spod Rocket и извози се у преко 20 земаља света.Фирма CARP SYSTEM DOO је основана 2001. године, бави се производњом опреме за спортски риболов и претежно је извозно орјентисана. DOT Spod Rocket, се користи у спортском риболову за транспорт риболовне хране на одређену локацију у води. Овим уређајем су постављени нови стандарди у овој области јер доноси бројна побољшања: омогућава манипулацију једном руком, тако да друга остаје слободна за држање штапа; уређај се отвара приликом контакта било ког свог дела са водом, чиме је решен проблем ефикасног отварања ракете са риболовачким мамцем, и овај уређај поједностављује, олакшава и убрзава храњење без прљања руку. Заинтересованост купаца за овај производ је велика, а на шта указује податак да је током 2017. године продато преко 9.000 јединица, као и мноштво позитивних коментара корисника на друштвеним мрежама. Имајући у виду наведено, као и популарност спортског риболова, постоји велики потенцијал за даљи раст и продају овог иновативног производа и процењује се да ће достићи ниво од 20.000 комада годишње. Поред наведеног, фирма CARP SYSTEM DOO је током 2017. године награђена великом Златном медаљом Новосадског сајма и освојила је прво место на националном такмичењу „Најбоља технолошка иновација“.

Победник такмичења у оквиру категорије за аутора за монографско дело у области друштвено хуманистичких наука - WIPO Medal for Creativity, припала је Александру Лују Тодоровићу, редовном професору на докторским студијима Дигиталне уметности на Универзитету уметности у Београду за дело: Дискурс нових технологија, Београд: Clio, 2017, стр. 1-249, ISBN 978-86-7102-559-1, јер представља значајан допринос разумевању нових технологија у контексту промена које доноси 21. век. Ово је више него значајно у тренутку када земље и културе које су своју судбину нераскидиво повезале с развојем технологије размишљају о брзој интеграцији робота и вештачке интелигенције у друштво, као и о успостављању политичких тела, министарстава које треба о томе да брину. Тај процес се свакако не може одиграти на слепо, већ поред технолошког знања и политичких одлука тражи и разумевање његовог смисла без кога се не могу направити ваљане пројекције будућности. Постоји у свету велики број књига које се баве сличним предметом размишљања, али све је у перспективи јер различите појаве под различитим углом изгледају сасвим другачије. Реч је заправо о новој педагогији у којој мисао о технологији и њеним хуманим и постхуманим исходиштима треба да заузме значајно место.

Победник у оквиру категорије ученик или групa ученика средње школе – награда WIPO Schoolchildren ’s Trophy је Урош Филиповић, ученик четвртог разреда Шесте београдске гимназије за проналазак: „Роботска рука опремљена термовизијом која масира леђа“. Проналазак Уроша Филиповића, значајно је другачији од познатих решења у овој области и доприноси квалитету живота, јер помаже у решавању широко распрострањеног проблема бола у леђима услед спазма мишића. Наиме, ова Роботска рука уз помоћ термовизије налази спазмове тј. грчеве у мишићима на леђима, који су узрок проблема, масира их и отклања бол, јер се базира на хипотези да је на местима где су грчеви већа концентрација крви а самим тим и виша температура. Поред наведеног, Урош Филиповић има план за унапређење наведеног проналаска, на тај начин што би увео вештачку интелигенцију која би оптимизовала третман леђа за сваког пацијента и персонализовала цео процес, чему се данас иначе тежи.

Честитамо победницима и захваљујемо се свим учесницима такмичења.

Осим наведених награда, у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину, додељује се и награда за изузетно домаће правно лице са највећим интензитетом коришћења међународног система регистрације жигова у протеклих годину дана – награда WIPO Users’ Trophy. Ова награда је припала привредном друштву за експлоатацију минералне воде и производњу пића КЊАЗ МИЛОШ АД АРАНЂЕЛОВАЦ, које је током протеклих годину дана у односу на сва домаћа правна лица имала највећи број поднетих међународних пријава за жиг.Компанија КЊАЗ МИЛОШ АД АРАНЂЕЛОВАЦ има преко два века дугу традицију, спада у највеће произвођаче минералне воде, безалкохолних и енергетских напитака, а током 2017. године је остварила међународну заштиту за 10 жигова. Тиме је потврдила да поверење потрошача јача разноврсним производним програмом који из дана у дан допуњује и мења у складу са трендовима на домаћем и иностраном тржишту.

Награде Светске организације за интелектуалну својину ће бити додељене на прослави јубилеја 135. годишњице од потписивања Париске конвенције о заштити индустријске својине 20. марта 2018. године.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2008
<![CDATA[ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА]]>, 01.03.2018. Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 e
Детаљи о подношењу међународних пријава налазе се на страници:
Електронско подношење међународних пријава патената.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2006
<![CDATA[ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА]]>, 28.02.2018. Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 e 1. Радно место за финансијски надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права


Са условима за пријављивање, роком за подношење пријава на конкурс и другим информацијама можете се упознати на следећем линку:
- Информације о јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места (pdf)
- Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за извршилачка радна места ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2002
<![CDATA[СЕМИНАР О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ У БЕЧЕЈУ]]>, 26.02.2018. Mon, 26 Feb 2018 00:00:00 e У општини Бечеј, 23.фебруара 2018.године, одржан је семинар на тему „Улога интелектуалне својине у брендирању пољопривредних производа“.

Семинар су организовали Привредна комора Србије - Рeгионална привредна комора Нови Сад и Завод за интелектуалну својину Републике Србије са асоцијацијом примарних пољопривредних произвођача Војводина аграр из Бечеја и намењен је институцијама и привредним друштвима који желе да афирмишу своје производе и услуге, у циљу подизања конкурентности и боље тржишне позиционираности, кроз заштиту права интелектуалне својине. Скуп је део акције за подизање свести о значају права интелектуалне својине, унапређења пољопривредне производње и стварања производа са додатном вредношћу.

Током семинара било је речи о препознавању релевантног права за производе из области пољопривреде када су и представљени услови за заштиту појединих права индустријске својине са примерима. Током семинара су представљене и услуге Завода за интелектуалну својину за мала и средња предузећа. На крају семинара представница ПИК Бечеј АД из фабрике за прераду поврћа Флора, упознала је присутне о ресурсима и радним јединицама са којима ова компанија располаже и као пример из праксе дала је пресек заштићених права овог привредног субјекта и управљања интелектуалном својином у процесу редизајна својих знакова. Семинар се одржао у оквиру ЕУ пројекта VIP4SME на коме је Завод један од партнера. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=2000
<![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 14.02.2018. Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 e бити одржана у четвртак, 22. фебруара, са почетком у 12 часова.
За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1998
<![CDATA[OБАВЕШТЕЊЕ]]>, 01.02.2018. Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 e ]]> http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1996 <![CDATA[ПРЕДАВАЊЕ У ОКВИРУ ГАСТРО ФОРУМА У ЛЕСКОВЦУ]]>, 24.01.2018. Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 e Tом приликом учесницима поменуте манифестације одржано је предавање „Поступак заштите производа ознакама географског порекла“ од стране стручњака из Завода. Учесници форума имали су прилику да се упознају са именом порекла, географском ознаком, признањем статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла, посебним својствима и квалитетом производа обележених ознаком географског порекла, сертификацијом и контролом квалитета производа, начином обележавања ових производа у Европској унији и у Републици Србији као и са бројним примерима из праксе који илуструју ову материју. ]]> http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1994 <![CDATA[СЕМИНАР О ПАТЕНТИМА НА ИНСТИТУТУ БИОСЕНС]]>, 23.01.2018. Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 e У Институту Биосенс Универзитета у Новом Саду, одржан је за истраживаче који нису до сада прошли овај вид обуке, семинар о заштити проналазака патентом са примерима претраживања патентне документације. С обзиром да су истраживања на Институту у вези са применом информационо-комуникационих технологија у пољопривреди, фокус предавача Завода је био на заштити проналазака примењених уз помоћ рачунара.
]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1992
<![CDATA[ОТВОРЕНА ВРАТА]]>, 15.01.2018. Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 e бити одржана у четвртак, 18. јануара, са почетком у 12 часова.
За више информација о Отвореним вратима и могућностима пријављивања молимо Вас да кликнете овде. ]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1988
<![CDATA[ГРАД БЕОГРАД ДОДЕЉУЈЕ НАГРАДЕ ЗА ДОСТИГНУЋА У 2017. ГОДИНИ - ПРИЈАВЕ ДО 20. ФЕБРУАРА]]>, 05.01.2018. Fri, 05 Jan 2018 00:00:00 e У области науке, награда се додељује проналазачу или групи проналазача, са пребивалиштем на територији града Београда од најмање годину дана, за проналазак који је у складу са законом којим се уређује правна заштита проналазака, признат и уписан у законом утврђен регистар и објављен током 2017. године.

Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица.

Предлог се доставља у писаној форми, са образложењем и назнаком награде за коју се кандидат предлаже (у области науке за проналазак). Уз предлог се прилаже документација (два примерка публикованог дела, каталога, касете, CD-а, DVD-а, планови, пројекти односно друга одговарајућа документација ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.

Предлози за доделу Награде Града Београда за проналазак достављају се преко Секретаријата за привреду Градске управе града Београда (Писарница је у улици Краљице Марије бр. 1), телефон: 011 7157-382.

Више о награди погледајте овде:
http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1743574-obavestenje-o-o-uslovima-za-dodeljivanje-nagrada-grada-beograda-za-2017-godinu/

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1984
<![CDATA[Патенти, Жигови, Дизајн: <br/> упутства, обрасци, претраживање, класификација, прописи]]>, 03.01.2018. Wed, 03 Jan 2018 00:00:00 e
> Систем за електронско подношење
> Информационе услуге

Патенти > упутства, обрасци, претраживање, класификација, прописи

Жигови > упутства, обрасци, претраживање, класификација, прописи

Дизајн > упутства, обрасци, претраживање, класификација, прописи

]]>
http://zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=1990