Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Водичи кроз права интелектуалне својине

Ова едиција обухвата водиче и приручнике Светске организације за интелектуалну својину који ће Вам помоћи у сагледавању свих појединости и карактеристика појединачних права интелектуалне својине.

ШTA JE ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА?

Ова публикација Светске организације за интелектуалну својину је својеврстан водич за интелектуалну својину. Полазећи од основних информација о патенту, жигу, индустријском дизајну, географској ознаци и ауторском и сродним правима, као и општих информација о самој интелектуалној својини, ово издање представља незаменљиво штиво за оне који желе да се упознају са светом интелектуалне својине.

КАКО СЕ СТВАРА ЖИГ

Жигови су један од главних елемената маркетинга и имиџа сваког предузећа. Стога би, у циљу развоја конкурентности, свако привредно друштво требало да у сопствену пословну стратегију укључи и стратегију употребе жига.

ДОПАДЉИВ ИЗГЛЕД

Примамљивост визуелног изгледа производа једна је од најважнијих карактеристика која утиче на његову конкурентност на тржишту и често је пресудна у доношењу купчеве коначне одлуке. Зато свако успешно предузеће мора научити како да заштити дизајн својих производа.

ПРОНАЛАЗЕЋИ БУДУЋНОСТ

Патенти су једно од најважнијих савремених средстава сваког предузећа, који му омогућавају да што боље искористи нове иновативне идеје и технолошке капацитете и тако ојача свој пословни, маркетиншки и извозни положај.

КРЕАТИВНИ ИЗРАЗ

Oвај приручник пружа малим и средњим предузећима основна знања о томе како да заштите дела која створе или на која имају ауторско право, као и како да остваре највећу корист од свог ауторског, односно сродног права.