Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Интелектуална својина у пословању

У овој секцији можете погледати приручнике и водиче који пружају важне информације о процени вредности интелектуалне својине, коришћењу интелектуалне својине у извозним активностима, остваривању конкурентске предности на бази интелектуалне својине, лиценцирању и другим аспектима експлоатације права интелектуалне својине.

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Публикација „Процена вредности интелектуалне својине“ представља практични приручник за вредновање интелектуалне својине у контексту технолошког напретка и комерцијализације технологије. У овом издању се можете упознати са прегледом метода за квантитативно мерење облика интелектуалне својине и смерницама за формирање модела за процену вредности. Цео процес је сликовито приказан на једном случају из праксе.

УПРАВЉАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ СВОЈИНОМ У ПОСЛОВАЊУ

Ова публикација представља водич за коришћење интелектуалне својине за остваривање конкурентности на тржишту. Циљ приручника је да прикаже какве све погодности интелектуална својина може донети свом кориснику. Приручник може бити врло користан, пре свега, професорима, консултантима, истраживачима и менаџерима привредних друштава.

ТАЈНЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ - ВОДИЧ ЗА МАЛЕ И СРЕДЊЕ ИЗВОЗНИКЕ

Oвај водич у форми питања и одговора који се тичу проблема интелектуалне својине објашњава основне концепте и принципе у вези са правима ИС: власништво над правима од стране запослених, уговарање, лиценцирање, трансфер технологије, заштита у иностранству, и друге теме које су важне за успешно пословање.

УЛОГА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У МАРКЕТИНГУ ЗАНАТСКИХ ПРОИЗВОДА И ДЕЛА ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

Овај приручник је посвећен вези између успешног маркетинга у области заната и визуелних уметности и одговарајуће примене инструмената система интелектуалне својине. У њему је указано на ситуације у којима би требало размислити о прибављању формалне заштите интелектуалне својине. Изнети су примери управљања интелектуалном својином у сектору заната и ликовних и примењених уметности.

ESPACENET - УВОД У БАЗУ ИДЕЈА

Овај водич пружа информације о свим могућностима које нуди слободан приступ колекцији са више од 60 милиона патентних докумената из целог света која садржи информације о проналасцима и техничким достигнућима од 1836. године до данас.

РАЗМЕНА ВРЕДНОСТИ

Овај приручник нуди смернице за закључивање уговора о лиценцирању технологије. Он може постати користан део вашег алата за приступ одговарајућим технологијама и остваривање пословне и финансијске конкурентности на бази практичне примене патената и знања којима располажете.

Прочитајте напомену у вези са коришћењем овог приручника.

КАКО ДОБИТИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ

Водич за подношење пријава има за циљ да пружи привредним друштвима, проналазачима и њиховим заступницима преглед поступка за подношење европске пријаве патента.