Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПУБЛИКАЦИЈЕ О ПАТЕНТИМА

У овој секцији можете пронаћи брошуре и друга електронска издања која обухватају различите теме из света патената.

ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ПАТЕНТИ

Брошура

Кјото протокол је условио значајан пораст броја патената у области чисте енергије. Међутим, проналажење релевантних информација о патентима у технологијама релевантним за област чисте енергије није лак задатак. Ова брошура пружа смернице за претраживање проналазака у области технологије чисте енергије у бази патентне документације Европског завода за патенте.

НАНОТЕХНОЛОГИЈА И ПАТЕНТИ

Брошура

Нанотехнологија је предодређена да буде једна од кључних технолошких области XXI века. Број европских патентних пријава за проналаске из области нанотехнологије се у последњих 20 година утростручио. Сазнајте више о претраживању патената и подношењу патентних пријава у овој области.

ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ И ПОСТУПАК ПРИЗНАЊА ПАТЕНТА

Брошура

Ова брошура пружа информације о предностима заштите европског патента, када и како је потребно започети процес подношења пријаве за европски патент и друге битне елементе система европског патента.

ПАТЕНТИ ИЗ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ

Европски закон и пракса у области патентирања биотехнолошких проналазака

Биотехнологија је једна од области са највећим растом, што се огледа у све већем броју пријава патената. Ова брошура пружа информације о могућностима које патентни систем пружа у области биотехнологије, уз осврт на законска ограничења и неколико важних примера.

ПАТЕНТИ ЗА СОФТВЕР?

Да би се одобрио патент за проналазак примењен на рачунару, технички проблем се мора решити на нов и неочигледан начин. У овој публикацији можете се упознати са принципима патентибилности проналазака примењених на рачунару, њиховој користи за друштво, као и пракси испитивања у Европском заводу за патенте.

БАВИТЕ СЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ? РАЗМИШЉАЈТЕ О ПАТЕНТИМА

Ова брошура пружа увид у промене у култури коришћења система интелектуалне својине, које се дешавају на универзитетима и у јавним истраживачким организацијама. У њој су приказани трендови патентирања резултата истраживања, дати су савети о објављивању резултата истраживања и пружене су смернице истраживачима како да приступе изворима релевантних информација.

БИОПАТЕНТИ И БУДУЋНОСТ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ

Информативна брошура

У погледу развоја и пружања подршке напретку Европске уније посредством биоекономије засноване на знању, биотехнолошки патенти имају критичну вредност. Oва публикација пружа информације о патентибилним биотехнолошким проналасцима, као и преглед глобалних трендова у овој области.

ПРОНАЛАЗЕЋИ БУДУЋНОСТ

Приручник

Патенти су једно од најважнијих савремених средстава сваког предузећа, који му омогућавају да што боље искористи нове иновативне идеје и технолошке капацитете и тако ојача свој пословни, маркетиншки и извозни положај.

КАКО ЗАШТИТИТИ ПРОНАЛАЗАК

Брошура

Патент је искључиво право признато за проналазак који је производ или поступак који обезбеђује нов начин да се нешто уради или нуди ново техничко решење проблема.

ПАТЕНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ - У СЛУЖБИ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ

Брошура

Патентне информације су информације техничког и правног карактера садржане у патентним документима који се објављују периодично од стране националних или регионалних завода за патенте. Патентни документи обухватају објављене пријаве патената као и одобрене патенте и мале патенте.

ESPACENET - УВОД У БАЗУ ИДЕЈА

Водич

Овај водич пружа информације о свим могућностима које нуди слободан приступ колекцији са више од 60 милиона патентних докумената из целог света која садржи информације о проналасцима и техничким достигнућима од 1836. године до данас.

КАКО ДОБИТИ ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ

Водич

Водич за подношење пријава има за циљ да пружи привредним друштвима, проналазачима и њиховим заступницима преглед поступка за подношење европске пријаве патента.