Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

GIVIEW


База ознака географског порекла GIview лансирана је 25. новембра 2020. године. Ова база је настала у сарадњи Генералног директората за пољопривреду и рурални развој Европске комисије, која је обезбедила податке о регистрованим ознакама и Завода за интелектуалну својину Европске уније – ЕУИПО, који је надлежан за развој, одржавање и дисеминацију овог алата. Ова база садржи информације о ознакама географског порекла заштићеним у Европској унији али и ван ње.