Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПАТЕНТИ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Изаберите област која Вас интересује

О ПАТЕНТУ
У овој секцији можете прочитати више о облицима правне заштите проналазака, карактеристикама патента и малог патента, те најважнијим појединостима о заштити патента на националном и међународном нивоу
ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ
Избором ове секције сазнаћете више о томе како се подноси пријава проналаска, који су услови за заштиту проналаска, колико износе таксе и трошкови, колико траје поступак испитивања, као и одговоре на друга важна питања.

ДРУГА ЗНАЧАЈНА ПИТАЊА
У овом делу можете сазнати одговоре на питања о надлежности Завода, мерама у случају повреде права, преносу права, као и на друга значајна питања.