Упутство за претрагу по називу жига

Унесите једну или више речи које би требало да буду укључене у назив жига. Звездица може да се користи као замена за било које карактере, да представља ниједан, један или више карактера који се налазе на почетку, у средини или на крају речи. На пример:

  1. COLA бира све жигове који имају тачно реч "COLA", нпр. COCA COLA и COLA POP али не и COLAGEN нити WHISCOLA нити CHOCOLATE.
  2. COLA* бира све жигове који имају реч која почиње са "COLA", нпр. COCA COLA , COLA POP , COLAGEN али не и WHISCOLA нити CHOCOLATE .
  3. *COLA бира све жигове који се завршавају са "COLA", нпр. COCA COLA , COLA POP , WHISCOLA али не и COLAGEN нити CHOCOLATE .
  4. *COLA* бира све жигове који садржавају негде реч "COLA" , нпр. COCA COLA , COLA POP , WHISCOLA, COLAGEN и CHOCOLATE .
Ако је унето више речи, жиг мора да испуни све критеријуме, на пример:
   COLA * FITNESS бира све жигове где се појављују и једно и друго име