Критеријуми ничанске класификације

Молимо унесите бројеве једне или више класа по Ничанској класификацији. Сви жигови који су заштићени по БИЛО КОЈОЈ од ових класа ће бити изабрани, пример: