ИМЕ ОСОБЕ

 

Молимо Вас унесите једну или више речи које треба да буду  укључене у име особе коју тражите. Начини за претраживање су слични као они који описују име жига, тј. звездица се може користити као замена за друге карактере (тј. да представљају нулу, један или више других карактера), било на крају речи, у средини или на почетку. На пример:

Ако је унето више речи име мора да испуни СВЕ критеријуме, на пример:

Акцентовани карактери или написанималим словима сматрају се еквивалентнима њиховим неакцентованим  верзијама написаним великим словима, на пример: