Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

У сусрет јубилеју - 100 година Завода за интелектуалну својину

Дана 15. новембра 2020. године навршава се сто година постојања и рада Завода за интелектуалну својину Републике Србије. Убрзо по оснивању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, указом престолонаследника Александра I Карађорђевића, 15. новембра 1920. године донета је Уредба о заштити индустријске својине и основана је Управа за заштиту индустријске својине при Министарству трговине и индустрије. Завод је више пута током своје историје мењао назив, обим надлежности и територијалне оквире деловања, али је послове из своје надлежности спроводио у континуитету.

Завод данас настоји да унапреди свој рад и развија систем заштите интелектуалне својине у Србији у складу са потребама једног модерног друштва. У последњој деценији Србија је у великој мери модернизовала правни систем интелектуалне својине кроз усклађивање наших прописа са прописима Европске уније (отворено је Поглавље 7 – права интелектуалне својине). У истом периоду су ратификоване и две међународне конвенције које администрира Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) (Маракешки споразум и Пекиншки уговор).

Завод даје велики значај развоју електронског пословања, тако да поред вођења административног поступка у електронском облику, од 2016. године подносиоци могу своје захтеве за признање права интелектуалне својине да поднесу и електронски. Од увођења могућности подношења е-пријаве, број пријава поднетих овим путем порастао је са 7.28% на скоро 50% у 2019. години да би у 2020. години наставио да расте и сада износи 70%. Увођење електронског пословања допринело је између осталог и убрзању поступка за решавање по предметима за признање права индустријске својине.

Формирано је и Координационо тело за спровођење права интелектуалне својине састављено од представника више државних органа надлежних за спровођење права интелектуалне својине и којим председава Завод.

Ове године се навршава и 10 година од оснивања Центра за едукацију и информисање Завода за интелектуалну својину. Током протекле деценије, Центар је за све заинтересоване кориснике одржао бројне обуке, пружао услуге за мала и средња предузећа, наступао на различитим сајмовима и организовао бројне догађаје чији је циљ подизање свести о значају интелектуалне својине у пословним активностима и у трансферу знања. Од свог оснивања, Центар је пружио различите образовне садржаје за скоро 19.000 учесника током 580 догађаја, извршио услугу дијагностике интелектуалне својине за преко 400 привредних субјеката и имао функцију информативног центра за преко 2700 различитих упита на годишњем нивоу.
Завод за интелектуалну својину Републике Србије, негујући своју стогодишњу баштину, улази у ново поглавље спреман за изазове које доноси дигитално доба.

Ове године Завод ће свој јубилеј обележити, поред осталог, и издавањем монографије под насловом „Сто година Завода за интелектуалну својину“, као и одржавањем онлајн конференције која ће моћи да се прати уживо 17. новембра 2020. године. Ближе информације о праћењу конференције биће доступне неколико недеља пре одржавања.

За више информација о историји Завода погледајте следећи линк .

За податке о статистичким подацима погледајте Годишњи извештај о раду Завода за 2019. годину.